Hartverscheurende Nacht van Chodzjali
Hartverscheurende Nacht van Chodzjali

Hartverscheurende Nacht van Chodzjali

Op 26 februari 2022 is het 30 jaar geleden dat de Chodzjali genocide heeft plaatsgevonden. 

Bij deze genocide zijn honderden onschuldige Azerbeidzjanen zoals: zuigelingen, kinderen, ouderen, mannen en vrouwen, op brute wijze vermoord door Armeniërs. Deze tragedie staat ook bekend als de Chodzjali genocide. De stad Chodzjali werd op 26 februari 1992 in het midden van de nacht aangevallen terwijl haar vreedzame burgers sliepen. De vreedzame inwoners van Chodzjali die door de onverwachte aanval hals over kop moesten vluchten, werden gestopt door gewapende Armeense soldaten. Hierdoor konden ze deze barricaden niet passeren terwijl ze vanuit verschillende richtingen naar Agdam wilden vluchten door het bos over de besneeuwde bodem en de bevroren rivier. Ze werden genadeloos gedood.

Deze bloedige tragedie door de Armeniërs gepleegd was een ongekende genocide in de geschiedenis tegen Azerbeidzjanen.

De tragische gevolgen van de bezetting van Chodzjali zijn als volgt: 613 mensen, waaronder 106 vrouwen, 63 kinderen en 70 oudere mensen werden vermoord. Acht families werden totaal uitgeroeid; 25 kinderen verloren beide ouders; 130 kinderen verloren een ouder; 60 mensen werden vermoord met grote wreedheid; 487 mensen raakten gehandicapt; 1.275 mensen werden gegijzeld; en van het lot van 155 mensen is nu na 30 jaar nog steeds onbekend; En ongeveer 280 lichamen konden niet worden meegenomen en begraven.

Op 11 december 1946 verklaarde de Algemene Vergadering van de VN in een resolutie dat genocide een van de zwaarste misdaden tegen de menselijkheid is.

De elementen van dit soort misdaden zijn vastgelegd in het Verdrag inzake de voorkoming en bestraffing van genocide van 9 december 1948 en zijn goedgekeurd door alle landen van de VN. Deze elementen zijn duidelijk te zien in de Chodzjali genocide. Het is een strafbaar feit dat doelbewust wordt gepleegd, met de bedoeling om mensen massaal uit te roeien vanwege nationale kenmerken.

Tijdens de bezetting van het grondgebied gedurende bijna 30 jaar en het doden van meer dan 20.000 mensen en meer dan een 750 duizend mensen leefden gedwongen in binnenlandse ontheemding. Verwoesting van ontelbare historische en religieuze monumenten en vernietiging van ongekende natuurlijke hulpbronnen. Het feit is er dat er genocide plaatsvond, een hele stad werd verwoest, de bevolking massaal werd vernietigd met onredelijke wreedheid en marteling. Zo’n daad van genocide wordt door de VN beschouwd als een van de meest ernstige misdaden.

Khojaly Genocide
Chodzjali Genocide

Ondanks de vele en de bewezen feiten is er na 30 jaar nog steeds geen juridische en politieke consensus over de beoordeling van deze feiten in de internationale arena.

Om deze reden hebben de daders wiens namen bekend zijn geen straf gekregen voor de gepleegde wreedheden. Vele journalisten uit tientallen landen hebben informatie verspreid op basis van de feiten die door de wereldmedia zijn verzameld. Deze feiten en de internationale campagne “Justice for Khojaly” die in veel landen en steden wordt uitgevoerd, speelt een belangrijke rol bij de erkenning van het bloedbad van Chodzjali als genocide. De genocide gepleegd door de Armeniërs tegen de Azerbeidzjanen wordt in veel landen veroordeeld.

De parlementen van meer dan 15 landen (waaronder Mexico, Tsjechië, Peru en Pakistan) hebben de Chodzjali genocide binnen de normen van internationaal recht erkend. Ook in de wetgevende organen van meerdere staten in USA werden relevante resoluties aangenomen.

Aan de vooravond van de Chodzjali tragedie wordt elk jaar weer een verklaring verspreid onder de wereldgemeenschap, waarin wordt gesteld dat het een schending van de mensenrechten en genocide is. Dit gebeurt ook in Nederland.

Maar de genocide gepleegd door de Armeniërs tegen de Azerbeidzjanen moet zonder pauze onder de aandacht worden gebracht tot dat er erkenning is.

En dat ontheemden kunnen terugkeren naar hun geboorteland, de Azerbeidzjaanse gevangenen en gijzelaars zullen worden vrijgelaten, en dat de criminelen die onschuldige burgers doden bestraft zullen worden voor het Hof van Justitie. 

 Hopelijk hoeven we niet nog 30 jaar te wachten tot waarheid wereldwijd bevestigd is.

 

Ilkana Goja

@Alle Rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelhoudigd en / of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, of op welke ander wijze en/of door welke ander medium ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemmingen van Stichting TogetherStrong. Ook mag niet gerefereerd worden aan informatie ana deze site of artikelen zonder correcte bronvermelding naar Stichting TogetherStrong.

 

Verhalen van Chodzjali Ooggetuigen